Bol raz jeden človek

Grösslingová 47, 811 09 Bratislava

bolrazjedenclovek@gmail.com

+421 949 720 991

IBAN: SK

IČO: 30868726

DIČ: 20202263463

Nepomáhame klientom s mentálnym postihnutím, ale podporujeme kamarátov s mentálnym postihnutím. Neprevádzkujeme veľkokapacitné zariadenie, ale denné centrum pre malú skupinku v bežnom obytnom dome. Uprednostňujeme projekty a akcie prioritne určené pre bežnú populáciu . Ak chcete vedieť, prečo a ako to robíme, či napísať článok, nakrútiť reportáž, alebo s nami spolupracovať, ozvite sa nám.

Ahojte, napiste nam

5 + 9 =

    Grösslingová 47

    Bratislava