Bol raz jeden človek

Bol raz jeden človek je občianske združenie, v ktorom učíme našich kamarátov s mentálnym postihnutím žiť slobodne a tvorivo. Vytvárame im priestor, v ktorom môžu robiť to, v čom vidia zmysel, čo ich napĺňa a rozvíja ich potenciál. Podporujeme ich, aby boli sami sebou, spokojní, vyrovnaní, odvážni. Vedieme ich k samostatnosti a zodpovednosti voči sebe, iným ľuďom i prírode. Chceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom ľudia s postihnutím majú rovnocenné príležitosti, sú vypočutí a začlenení, a nie diskriminovaní. S obľubou nadväzujeme zaujímavé spolupráce a zapájame sa do podujatí určených pre bežnú populáciu. Nehráme na ľútosť, prinášame pozitívny príklad starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Máme veľkú radosť, keď naše projekty a aktivity inšpirujú iných k pozitívnym zmenám a postojom.

Náš príbeh

Občianske združenie Bol raz jeden človek vzniklo 26. októbra 2006. Od začiatku sa neustále snažíme vytvárať inšpiratívne podmienky a povzbudzovať ľudí s mentálnym postihnutím, aby si hľadali vlastné miesto v živote. Spočiatku sme organizovali pracovné kurzy, rôzne voľnočasové aktivity, tábory, splavy a prevádzkovali tréningový byt na nácvik životných zručností. Naše aktivity sa postupne rozrastali rovnako ako záujem o ne.

 

Časom sme si však uvedomili, že toto nie je cesta, ktorou chceme kráčať. Záleží nám viac na kvalite než na kvantite, na individuálnom prístupe a rozvoji osobnosti konkrétnych ľudí. To sa dá poctivo robiť len s menšou skupinou maximálne 10 ľudí s mentálnym postihnutím. Vďaka tomu sa z nás stal zohratý tím kamarátov, ktorí sa rešpektujú a majú radi, ale vedia spolu zvládnuť aj náročné životné situácie a odvážne sa pustiť do neštandardných projektov. Podarilo sa nám zrealizovať viaceré inovatívne projekty, ktoré zaujali na Slovensku i v zahraničí, ako napríklad televízia TV Rojko, folklórny súbor FS Harmatanec a kreatívne štúdio Hento Toto. Prevádzkujeme aj internetový portál o problematike www.rojko.sk.

Veríme, že aj vďaka nám sa stáva Slovensko lepším a krajším miestom. Každým rokom sa snažíme zvyšovať kvalitu našich projektov, hľadať najlepšie riešenia a spolupracovať s partnermi z rôznych oblastí, ktorých prácu si vážime. Za náš inovatívny prístup k riešeniu problematiky sme dostali Cenu nadácie Orange a iné ocenenia.  Už 10 rokov pomáhame kamarátom s mentálnym postihnutím aj vďaka vám a vašej podpore.

Mato

Pato

Michal

Dušan

Luky + Janka

Janka

Lucka

Ninka +Ropko

Hodnoty, na ktorých nám záleží

ľudí s mentálnym postihnutím berieme ako kamarátov, nie ako klientov

snažíme sa neustále zlepšovať a nebojíme sa robiť veci inak

nestojíme bokom, s obľubou sa zapájame do projektov a akcií určených pre bežnú populáciu

pozitívne informujeme, znižujeme predsudky a nehráme na ľútosť

Pár vecí, ktoré možno o nás neviete (čísla)